Workshops

Ik zou iedereen ter wereld willen inlijven in de wereld van:

  • Sensorische informatieverwerking
  • De werking van het brein
  • Aanraking en (baby)massage
  • Benadering/bejegening
  • Yoga (houdingen en filosofie)
  • Mindfullness

De verbinding van al deze onderwerpen is mijns inziens het wonderlijke menselijk lichaam.

Mijn workshops zijn gericht op onderwijs en het proces van komen tot leren.

Ook geef ik workshops gericht op ouderschap, zwangerschap, (baby)massage, opvoeding, hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.  En met name gedragsproblematiek kan ik in mijn workshops vanuit allerlei invalshoeken bespreken.

Bewustwording is de eerste stap van elk proces of dit nu gaat om een groei-,leer-, verander- of verdiepingsproces. Met mijn brede kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken kan ik mensen raken en helpen bij die bewustwording.

Als fysiotherapeut en yogadocent ben ik erg gericht op ervaren, bewegen en beleven en dit is duidelijk te merken in al mijn lezingen en workshops. Hierdoor en door mijn enorme enthousiasme kan ik mensen in beweging brengen.

Hiermee wil ik een nog plezierigere wereld voor alle kinderen te creëren en eraan bijdragen dat kinderen en volwassenen (weer) lekker in zijn vel zitten om zich te ontwikkelen.