Workshops

Ik wil iedereen kennis laten maken met de wereld van:

  • Sensorische informatieverwerking
  • De werking van het brein; proces van komen tot leren, mindset, neurodiversiteit (ASS, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid etc.)
  • Aanraking en (baby)massage
  • Benadering/bejegening
  • Veerkracht en weerbaarheid
  • Gedragsproblematiek vanuit allerlei invalshoeken
  • Yoga (houdingen en filosofie)
  • Adem(oefeningen), meditatie en mindfullness/compassie

De verbinding van al deze onderwerpen is mijns inziens het wonderlijke menselijk lichaam en de adem.

En al deze onderwerpen zijn met elkaar verbonden. 

Bewustwording is de eerste stap van elk proces of dit nu gaat om een groei-,leer-, verander- of verdiepingsproces. Met mijn brede kennis en ervaring vanuit verschillende invalshoeken kan ik mensen raken en helpen bij die bewustwording.

Als fysiotherapeut en yogadocent ben ik erg gericht op ervaren, bewegen en beleven en dit is duidelijk te merken in al mijn lezingen en workshops. Hierdoor en door mijn enorme enthousiasme probeer ik mensen in beweging te brengen.

Hiermee wil ik een nog plezierigere wereld voor alle kinderen creëren en eraan bijdragen dat kinderen en volwassenen (weer) lekker in hun vel zitten om zich verder te kunnen ontwikkelen.